ఎంకి కట్టుతో పొలం పనులు చేస్తే సిరిలక్ష్మిని కురిపించును పంటలు

ఎంకి కట్టుతో పొలం పనులు చేస్తే సిరిలక్ష్మిని కురిపించును పంటలు

5 comments:

 1. "ఒడ్లొనుకుతున్నా భామ ఒళ్ళంతా వయ్యారమే:-)"

  ReplyDelete
 2. ఎంకి కట్టుతో పొలం పనులు చేస్తే సిరిలక్ష్మిని కురిపించును పంటలు

  ReplyDelete
 3. ఒయ్యారంగా యెంకి ధాన్యాన్ని తూర్పారబడితే
  చూస్తేనే చాలు నాయుడుబావకి మరి బువ్వెందుకింక..

  ReplyDelete
 4. చేటలో జారే ధాన్యం దంతాలకు సిరులు...
  ఆ వయ్యారపు వంపులు మావ కంటికి విరులు...
  @శ్రీ

  ReplyDelete

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.