మీ కాప్షన్ మా ఫోటో

ఆకాశం నుదుట పెట్టుకున్న బొట్టులా..2 comments:

 1. photo: 1
  ఆకాశం నుదుట పెట్టుకున్న బొట్టులా..

  photo: 2
  ఆ నీళ్లలో ఈ వెలుగు ఏ ఆకాశం అరువిచ్చిందో..

  ReplyDelete
 2. అద్భుతమైన చిత్రాలు ...బాగా తీసారు ! థాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్

  ReplyDelete

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.