అస్తాద్రిపై సూర్య బింబం... అయింది సంధ్య నుదుటి తిలకం

ఆకాశంలో ఏదో మడ్డరు జరిగినట్టులేదూ!4 comments:

 1. ఆకాశంలో ఏదో మడ్డరు జరిగినట్టులేదూ!

  ReplyDelete
 2. అస్తాద్రిపై సూర్య బింబం...
  అయింది సంధ్య నుదుటి తిలకం
  @శ్రీ

  ReplyDelete
 3. అన్వేషి చెప్పింది కూసింత కళకు భిన్నంగా ఉంది:-)  ReplyDelete

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.