గూటిలోని గువ్వా నీ గూడు చెదిరిపోయేనా !


గూటిలోని గువ్వా నీ గూడు చెదిరిపోయేనా !


3 comments:

  1. ముళ్ళ మొక్కలైనా, ముళ్ళ తీగలైనా ఒక్కటే.

    ReplyDelete
  2. గూటిలోని గువ్వా నీ గూడు చెదిరిపోయేనా !

    ReplyDelete

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.