బతుకు బండి కడదాకా లాగక తప్పదు .

మీ కాప్షన్ మా ఫోటో

                                                                                                                                           

కాప్షన్ బై 

మాలా కుమార్

2 comments:

  1. బతుకు బండి కడదాకా లాగక తప్పదు .

    ReplyDelete
  2. అలుపెరుగని వృద్ధాప్యం, అయ్యో పాపం

    ReplyDelete

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.