మీ టైటిల్ నా ఫోటో


4 comments:

 1. ఎంత కంటిపాపలా చూసుకోమంటే మాత్రం కంట్లో పెట్టేసుకోవడమేనా?

  ReplyDelete
 2. కంటిరెప్పలా కాపాడడమంటే ఇదేనేమో!

  ReplyDelete
 3. కంటిరెప్పలా చూసుకోమంటే కనురెప్పపైనే పెట్టుకున్నారే.

  ReplyDelete
 4. చంటిపాప కనుపాప ఒకటే

  ReplyDelete

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.