మీ కాప్షన్ మా ఫోటో


2 comments:

  1. కొడుకు విమానం లో దిగినా నేలమీద నుంచి నడిచి రావాలి..కాస్త నేలవైపు చూడు

    ReplyDelete
  2. చదువులేని బతుకుల్లో వెలుగు లేదు!

    ReplyDelete

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.